مقاصد ولنس توریسم ایران

یکی از شاخه های گردشگری سلامت، گردشگری تندرستی (wellness tourism) می باشد که اشاره به مؤلفه های تاثیر گذار بر سلامت جسمی و روحی افراد در گردشگری دارد. این شاخه از گردشگری سلامت در راستای امور پیشگیری، بهبودی،حفظ و ارتقای سلامتی افراد مؤثر بوده و با شناخت پارامترهای محیطی و آگاهی لازم از جسم و روان انسان و با ترکیب علوم مختلف سعی در شناسایی و معرفی اماکن مفید در گردشگری نموده و در نهایت تلاش منجر به توسعه، تنوع و ارتقای بازار گردشگری سلامت کشور دارد. با توجه به اهمیت نقش پیشگیری و افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه های مراقبتی و حفظ سلامتی خود، این موضوع به گردشگری نیز ورود کرده و بسیاری از گردشگران در سراسر دنیا، در پی انتخاب مقاصد و جاذبه هایی که تاثیرات مثبت بر سلامتی و ارتقای تندرستی آنان دارند، عزم سفر می نمایند. آنها در طول سفر خود در جستجوی اماکن و مقاصد با مؤلفه های سلامت محور در بخش های مختلف گردشگری (پذیرایی، اقامتگاهی و سایر جاذبه های طبیعی) در این حوزه می باشند. کشور ما نیز با دارا بودن پتانسیل مختلف در این حوزه می تواند مقصدی هم برای گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی باشد. این شاخه از گردشگری سلامت اشاره به امور غیر پزشکی و غیر بیمارستانی دارد.

ادامه...

مقاصد و اماکن سلامت محور در گردشگری تندرستی