فرم ثبت نام اعتبارنامه (Wellness Certificate)

* نوع واحد  
* نام واحد  
* سال تاسیس  
* شماره تاسیس  
* پروانه بهره برداری  
آدرس وبسایت
آدرس اینستاگرام

* چنانچه مالک و مدیر یک نفر می باشد، تنها یکبار آپلود مدارک کافی است.
* نام و نام خانوادگی مالک  
* کد ملی مالک  
* شماره شناسنامه مالک  
نام و نام خانوادگی مدیریت
کد ملی مدیریت
شماره شناسنامه مدیریت
* استان  
* شهر  
* آدرس  
* شماره ثابت  
* شماره همراه  
ایمیل
فضا و بستر محیطی شما
میزان آشنایی شما با گردشگری سلامت
خدمات عمومی که در حال حاضر در مکان شما به گردشگران ارائه می شوند چیست؟
خدمات ویژه و خاصی که در حال حاضر در مکان شما به گردشگران ارائه می شوند چیست؟
ویژگی ها و تجهیزات مکان شما در حال حاضر چه چیزهایی می باشند؟
جاذبه های طبیعی نزدیک به محل قرار گیری شما
سایر جاذبه های گردشگری نزدیک به محل قرار گیری شما
در صورتی که ایده خاصی در حوزه گردشگری سلامت دارید و تمایل به پیاده سازی آن در مکان خود دارید ذکر بفرمایید
هدف شما از دریافت گواهی نامه wellness certificate چیست؟
نحوه آشنایی شما با پژوهش بنیان تریتا(مرکز مطالعات تخصصی گردشگری تندرستی)
توضیحات


پیگیری درخواست اعتبارنامه (Wellness Certificate)

* کد پیگیری :